COMPANY DETAILS

POLMOR Sp. z o.o.

ul. Lęborska 24, 77-100 Bytów

e-mail: info@polmor.pl

tel.: +48 59 822 30 84 – 87

NIP: 8421506385
REGON: 770939169

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr: 0000044440
Kapitał zakładowy: PLN 6.000.000,00

CONTACTS

CHAIRMAN OF THE BOARD - Piotr Lubiński

tel: +48 59 822 30 84-87 ext. 208 mob: +48 608 063 827

language: English, German

LOGISTICS MANAGER- Wojciech Szymański

tel.: +48 59 822 30 84-87
ext. 299
mob: +48 602 265 799

language: English

QUALITY MANAGER- Bartosz Spierewka

tel.: +48 59 822 30 84-87
ext. 229
mob: +48 666 045 282

language: English

ENGINEERING MANAGER - Tomasz Karcz

+48 59 822 30 84-87
ext. 268
mob.: +48 600 091 552

language: English, German

SALES MANAGER - Wojciech Cysewski

tel: +48 59 822 30 84-87
ext. 242
mob: +48 662 241 350

language: English

PRODUCTION MANAGER - Arkadiusz Breske

tel.:+48 59 822 30 84-87
ext. 209
mob: +48 602 266 148

language: English

DESIGN OFFICE MANAGER– Maciej Lisowski

tel.: +48 59 822 30 84-87
ext. 288
mob: +48 662 241 334

language: English

HUMAN RESOURCES

tel.: +48 59 822 30 84 87