Utrzymanie obecnej wysokiej pozycji wymaga, aby każda realizowana przez nas dostawa była rzeczywistą rekomendacją najwyższych, konkurencyjnych możliwości naszej spółki.

Regularne audyty zewnętrzne i wewnętrzne realizowane przez akredytowanych audytorów, kierownictwo firmy a także przedstawicieli klientów gwarantują wysoką sprawność funkcjonowania i doskonalenia systemu.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników naszej spółki oświadczam, że stawiane nam wymagania są absolutnym priorytetem, a wszystkie procesy są realizowane dla spełnienia oczekiwań naszych Klientów.

Prezes Zarządu

Piotr Lubiński

NASZE CERTYFIKATY