WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zgromadzone przez lata wiedza i doświadczenie oraz wykwalifikowany zespół pracowników, pozwalają nam na kompleksową obsługę klienta; od prac koncepcyjnych począwszy na gotowym produkcie kończąc.

PRACE KONCEPCYJNE

Opracowywanie wstępnych koncepcji wyrobów i rozwiązań technicznych, konsulting

Zarządzanie projektami

Planowanie, nadzór, analizy ryzyka i możliwości realizacji projektu, badanie wskaźników efektywności projektów, praca w dedykowanych zespołach projektowych

KONSTRUOWANIE

Konstruowanie, dobór komponentów, technologii wykonania, analizy funkcjonalne, analizy wytrzymałościowe, analizy bezpieczeństwa i niezawodności (RAMS), obliczanie kosztu cyklu życia wyrobu

Prototypowanie i weryfikacja

Produkcja prototypów, testy wytrzymałościowe, testy funkcjonalne, projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego

Zarządzanie jakością

Na każdym etapie realizacji projektu, nasze wyroby są stale kontrolowane, aby zapewnić spełnienie najwyższych standardów jakości.

CoDesign

- 1 -

Optymalizacja konstrukcji pod kątem pożądanych cech wyrobu (wytrzymałość, poprawa funkcjonalności, koszt);

- 2 -

RDTC- wprowadzanie zmian konstrukcyjnych prowadzących do redukcji kosztów wyrobów

- 3 -

Opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów na podstawie modeli

- 4 -

Dobór i weryfikacja procesów (spawanie, klejenie, montaż, powłoki antykorozyjne)