Siedziba spółki

POLMOR Sp. z o.o.

ul. Lęborska 24, 77-100 Bytów

tel.: +48 59 822 30 84-87
fax: +48 59 822 30 88
e-mail: infopolmor.pl

NIP: 8421506385
REGON: 770939169

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr: 0000044440
Kapitał zakładowy: PLN 6.000.000,00

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych określone są w komunikacie dostępnym w zakładce RODO.


Nasi klienci