Head Office

 POLMOR Sp. z o.o.

ul. Lęborska 24, 77-100 Bytów

tel.: +48 59 822 30 84-87
fax: +48 59 822 30 88
e-mail: infopolmor.pl


VAT ID: PL8421506385
REGON: 770939169

Registration Court: Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku VII Wydzial Gospodarczy KRS
Register of Commerce KRS no.: 0000044440
Initial Capital: PLN 6.000.000,00


Our customers